Notification For 2-1,3-1 4-1 Semester Regular &Supplementary Examinations, October- 2018

II B.Tech I Sem (R17) Regular and (R16,R13 & R10) Supplementary Exams

III B.Tech I Sem (R16) Regular and (R13 & R10) Supplementary Exams 

IV B.Tech I Sem Regular (R13)  and (R13 & R10) Supplementary Exams