S No
Reg No.
Name of the Student
Year of Pass out
Percentage
1
10VV1A0323
Y Lakshmi Tejaswini
2014
83.22
2
10VV1A0352
Bommidi Dinesh Kumar
2014
83.07
3
10VV1A0311
Kaviti Madhusudhan Rao
2014
82.16
4
11VV1A0306
Meruvu Phani Kedar
2015
77.14
5
11VV1A0333
Bhupatiraju Vijaya Sri
2015
76.71
6
11VV1A0313
Madugula Hareesh
2015
76.47
7
12VV1A0347
Bade Priya Vanisri
2016
78.17
8
12VV1A0338
Pandula Sri Sai Sambhavi Sahithya
2016
77.03
9
12VV1A0316
Annabathula Surya Sai
2016
76.74
10
13VV1A0322
Arasada Santhi Kumari
2017
79.13
11
13VV1A0301
Potnuru Srikanth
2017
78.53
12
13VV1A0308
Tamma Karteek Reddy
2017
77.58
13
14VV1A0324
Duvuluri Gayatri
2018
82.24
14
14VV1A0314
Lemka Bhargavi
2018
77.05
15
14VV1A0341
Buradakavi Satya kala
2018
76.63
16
15VV1A0310
Kota Arunmai
2019
81.58
17
15VV1A0303
Sayed Kaleem
2019
80.66
18
16VV5A0361
Nodagala Satish
2019
80.25